opc_loader

Beleef het traditionele Friese SkÁƒ»tsjesilen met SerengetiXL: win 2 kaarten voor het skÁƒ»tsjesilen.


Beleef het traditionele Friese Skûtsjesilen met SerengetiXL!

Wanneer u een zonnebril koopt bij SerengetiXL maakt u automatisch kans op 2 toegangskaarten voor de start van de Iepen Fryske Kampioenschippen Skûtsjesilen (Open Friese Kampioenschappen Skûtsjesilen), afgekort IFKS, in Hindelopen op 19 augustus 2017.


DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

Skûtsjesile

Het skûtsjesilen zijn de Friese zeilwedstrijden met skûtsjes, in het bijzonder de wedstrijden uitgeschreven door de SKS en de IFKS.

Reeds in de negentiende eeuw werden wedstrijden met skûtsjes georganiseerd, zoals in 1820 in Sneek. Toentertijd werd met name gezeild als de boeren geen vracht hadden en de schippers op die manier weleens een geldprijs konden verdienen. Vaak waren het kasteleins die een wedstrijd uitschreven, bijvoorbeeld als er kermis was, zodat na afloop de prijsuitreiking in het café kon worden gehouden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden verenigingen opgericht om het zeilen te organiseren. Toen raakte ook het idee van amateursport in zwang, en werd er vrijwel geen wedstrijden meer uitgeschreven om geld. Omdat de schippers de tijd niet konden missen, begon het aantal deelnemers terug te lopen.

Toen in de eerste helft van de twintigste eeuw de vrachtvaart steeds meer gemotoriseerd werd, begon ook het aantal skûtsjes terug te lopen. In de Tweede Wereldoorlog was er al door het tekort aan brandstof weer meer te doen voor skûtsjeschippers. Zo werd er weer meer gezeild en tegen die achtergrond werd in 1945 de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (Centrale Commissie Skûtsjesilen), afgekort SKS, opgericht.

Terwijl het aantal wedstrijdcommissies groeide na de oorlog, liep het aantal skûtsjes terug; in de jaren vijftig was het niet meer goed mogelijk voor een beroepsschipper om een skûtsje in de vaart te houden. Daarom zijn stichtingen opgericht die voor eigen rekening een skûtsje aan het Skûtsjesilen lieten deelnemen. Zo is het huidige SKS- kampioenschap ontstaan, met skûtsjes die uitkomen voor een stad of dorp (enige uitzondering hierop is d' Halve Maen, oorspronkelijk het skûtsje van (Philips) Drachten.

Aan Lodewijk Meeter is het te danken dat de wedstrijdserie nog bestaat. In 1953, toen het silen zou worden afgelast wegens te geringe deelname, regelde Meeter voldoende boten zodat de wedstrijd kon doorgaan. Hij was ook de eerste schipper die een skûtsje speciaal voor wedstrijden kocht.

In de jaren zeventig en tachtig bleek het alweer mogelijk voor particulieren om een eigen skûtsje te bezitten. Omdat deze skûtsjes niet pasten in het stramien van de SKS (de schippers kwamen niet voort uit een schippersfamilie), hebben deze schippers een eigen organisatie opgezet, die sinds 1981 de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (Open Friese Kampioenschappen Skûtsjesilen), afgekort IFKS, uitschrijft. Daardoor zijn er nu in Friesland twee kampioenschappen Skûtsjesilen.

Aan het SKS-skutsjesilen wordt al jarenlang deelgenomen door een vast aantal van 14 skûtsjes. Hoewel er regelmatig een andere schipper of bemanning aantreedt, zijn het vaak nog dezelfde schepen die mee doen.

De belangstelling voor de IFKS is in de loop der jaren zodanig gegroeid, dat er momenteel in vier klassen wordt gezeild door ruim zestig skûtsjes. 

Van 22 tot en met 24 mei 2014 vonden er ook wedstrijden plaats op de Kralingse Plas in Rotterdam onder de naam Skûtsjesilen Holland.

IFKS - Iepen Fryske Kampioenschippen Skûtsjesilen

De vereniging Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) is op 19 december 1981 opgericht in café 'De Hinde' te Hindeloopen.

Klassen

Van 1982 tot 1984 werd er maar in één klasse gezeild waarin alle skûtsjes aan deel namen. In 1985 kwam de B-klasse erbij. Ook het systeem van promotie/degradatie werd ingevoerd, de laatste drie deelnemers uit de A-klasse degraderen, de top drie van de B-klasse promoveren. In 1993 waren er te veel gegadigden voor deelname en een C-klasse werd aan de wedstrijden reeks toegevoegd.

Twee jaar later, in 1995, werd er een speciale klasse voor de kleinere skûtsjes, meestal nog in de originele staat verkerend, ingevoerd. Dit zijn skûtsjes met een maximale lengte van 17.10 meter. Dit werd de kleine B-klasse genoemd en de C-klasse verviel weer. De winnaar van de kleine B-klasse verkreeg het recht om naar de A-klasse te promoveren. Peter de Koe heeft in 1997 van dit recht gebruik gemaakt.

In 1999 werd de kleine B-klasse omgedoopt tot de klasse a-klein. Tegelijkertijd werd de B-klasse opgedeeld in de B1-klasse en de B2-klasse. Hierdoor zouden nieuwe deelnemers aan de IFKS-reeks sneller kunnen promoveren naar de A-klasse dan wanneer weer een C-klasse zou worden ingevoerd. In 2002 heeft de IFKS echter alsnog de C-klasse weer ingevoerd. De vier klassen zijn nu: De A-klasse, de B-klasse, de C-klasse en de a-klein.

Aantal deelnemers in 2016
 

A-klasse:  16
B-klasse:  16
C-klasse:  15
a-klein:  16

Totaal:
 
 63

Kampioenschap

De vereniging organiseert het kampioenschap dat gebaseerd is op het zeilen van zeven wedstrijden georganiseerd door zes plaatselijke commissies in de derde week van de bouwvakvakantie, aansluitend op de wedstrijdenreeks van de SKS.

Voor een sfeervolle opening van het IFKS-skûtsjesilen staat Hindeloopen (Hielpen of Hylpen) ook dit jaar garant. Dat zal zijn op zaterdag 19 augustus, de dag na de SKS-finale in Sneek. Maar 's avonds daarvoor begint het al in De Foeke, het sfeervolle stadscentrum.

Zeker, Hindeloopen is een stad, al vinden ze het in Japan een van de mooiste 'dorpen' van Nederland, of zelfs Europa. Dat is een aantal jaren uit de bus gekomen bij een rondvraag onder Japanse toeristen.

Zeker bij het Skûtsjesilen, dat op zaterdag al om half negen met de eerste klassen begint, herken je de stadse allure. Dan is er langs de dijk een grote Streekmarkt met bijzondere (ambachts)producten. Veel klederdracht, mooie folklore, terwijl vlak over de dijk wel vier klassen om de hoogste eer strijden. Dat levert altijd weer prachtige beelden op. Tenzij het stormt natuurlijk, en hard regent. Maar dat is hier slechts zelden het geval.

Nog altijd kun je op wel vijf manieren in Hindeloopen komen. Met de boot is het mooiste vervoer, al is de haven aardig vol deze dagen; misschien heeft Skipsmaritiem nog plek. Heel populair is tegenwoordig de fiets, vanaf Workum, Koudum of Stavoren; over Molkwerum graag, ook zo'n pareltje. Steeds meer mensen wandelen. Als het eind te ver is, ligt vlakbij het station, twee kilometer achter de rollator, dan ben je er.

En dan is er nog het fossiele vervoer natuurlijk, met auto, motor, brommer en scooter, wel of niet geëlectrificeerd. Langs de noordkant is de dijk, voor auto's een stuk afgesloten. In het zuidwesten is altijd volop parkeermogelijkheid. Dan kun je nog even heerlijk dwars door de stad dwalen, het Schaatsmuseum van de Bootsma's bekijken of direct een duik nemen in de Iselmar, bij het oude monumentale strandpaviljoen of een stukje verderop.

Programma Iepen Fryske Kampioenschippen Skûtsjesilen 2017
 

zaterdag 19-08-2017 Hindelopen
maandag 21-08-2017 Stavoren
dinsdag 22-08-2017 Heeg
woensdag 23-08-2017 Sloten
donderdag 24-08-2017 Echtenerbrug
vrijdag 25-08-2017 Lemmer
zaterdag 26-08-2017 Lemmer - Finale